Sevgili Öğrenciler,

Son yıllarda sınav sistemi içerisinde karşınıza “yeni nesil” adı altında yeni bir kavram çıkmaktadır. Sistemin içerisinde yerini alan bu kavram kısaca öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirmeye vurgu yapmaktadır. Üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirmenin yolu ise bilgilerinizi doğru analiz etme ve bilgileriniz arasında doğru ilişkiler kurarak çıkarımlar yapmakla mümkündür.

Ülkemizde uygulanan sınavların sonuçlarına bakılarak sizlerin hayatınızda ilerleyeceğiniz yolu etkileyen önemli kararlar alınmaktadır. Üst düzey düşünme becerilerini temel alan bu sınavlara hazırlanmak için de doğru bilgilerle, doğru planlama yöntemleriyle ve doğru kaynaklarla ilerlemek gerekmektedir. Bizler bu yolda gerektiği şekilde ilerlemeniz için sizlere rehberlik etmekten gurur duymaktayız.

Kitaplarımızda yer alan soru tipleri ve testlerimiz iki temel amaç üzerine hazırlanmıştır.

1. Öncelikle her konu için sizlerin bilgilerini ve matematik öğretim programında yer alan kazanımları ne derecede kazandığınızı tespit etmeye yarayacak kazanım kontrol testleri.

2. Kazanım testlerinin ardından her bir konu için üst düzey düşünme, bilgiler arası ilişki kurma, tablo ve grafikleri yorumlama, analitik düşünme stratejilerini harekete geçirmeye yönelik konu tekrar testleri.

Kitaplarımızı 21. yüzyılın eğitim alanındaki önemli yaklaşım modellerinden, çoklu zeka kuramında yer alan: “Her öğrencinin matematik zekası vardır.” görüşünden yola çıkarak hazırladık. Aynı zamanda PISA, TIMSS ve MEB sorularının analiz ederek güncel matematik öğretim programına uygun, etkin bir kaynak oluşturduk.

Kitaplarımızın sizlere yol göstereceğine, farklı soru çeşitleriyle başarınızı artıracağına ve matematiği severek öğrenmenizi sağlayacağınıza eminiz. Yeni nesil yolculuğunuz başarılı ve EN GÜZEL LİSELER SİZİN OLSUN.

Genel Yayın Yönetmeni
Hakan GİRGİNER